Onze diensten

De diensten die Green Flag uw organisatie kan bieden spitsen zich toe op het geven van strategisch advies, het begeleiden van nieuwe ondernemers en het geven van trainingen.Mocht u vragen hebben die buiten de expertise van Green Flag blijken te vallen, beschikt Green Flag over een zeer uitgebreid netwerk waarin alle bedrijfskundige specialisaties aanwezig zijn. Uiteraard vangt alle dienstverlening aan met een vrijblijvend gesprek waarin bezien wordt wat wij voor u kunnen betekenen.

Strategisch advies

 

Het geven van strategisch advies en het begeleiden van strategie sessies is één van de hoofdtaken van Green Flag. Een verkeerde keuze in uw strategie kan al snel grote gevolgen hebben, dit maakt een gedegen proces van groot belang.In een vijfdaags traject wordt, samen met u, uw complete strategie doorlopen en waar nodig bijgesteld. 

 

 

Nieuwe ondernemingen

 

Bij het oprichten van een nieuwe onderneming komt veel kijken. Ondernemingen worden vaak vanuit een gevoel opgestart. Wanneer een onderneming snel groeit (of krimpt) is het van belang dat de basis goed is. Bij het vormgeven van deze strategische basis is het van belang dat er, naast dit gevoel, ook naar andere zaken gekeken wordt, Green Flag assisteert  hierbij.In het format van een bedrijfsplan assisteert Green Flag een startende onderneming bij het leggen van de basis. In het bedrijfsplan wordt begonnen met de strategie en komen alle belangrijke onderwerpen (finance, marketing, P&O) aan bod.

 

Trainingen

 

Vanuit een brede bedrijfskundige achtergrond zijn een aantal trainingen ontstaan. In de deelgebieden finance, marketing, P&O en strategie heeft Green Flag reeds trainingen gegeven. Op het gebied van management skills en leiderschap is Green Flag het meest ervaren.In overleg met uw organisatie kan iedere willekeurige training op de voorgenoemde gebieden ontwikkeld en gedoceerd worden.